10.Sınıf Dil ve Anlatım Yeni Kitap Cevapları (2011 - 2012 Sezonu Kitap Cevapları)

Posted on
 • 27 Şubat 2012 Pazartesi
 • by
 • çalışma kitabı cevapları
 • in
 • Etiketler:

 • 10.Sınıf Dil ve Anlatım Yeni Kitap Cevapları (2011 - 2012 Sezonu Kitap Cevapları)


  ZAMBAK 10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI
  14. sayfa
  A bölümü
  *Sunum
  *İletişim
  *kısa
  *takip etmelidir
  *dinleyicileri
  *sunum
  B bölümü
  D
  D
  D
  Y
  D
  D
  D
  Y
  D
  D
  D
  D


  c bölümü

  sunum hazırlık aşaması
  2-planlama
  3-bilgi toplama
  4-hedef kitleleri belirleme

  sunum planlaması
  2-taslak üzerinde çalışma
  3-sunum yöntemini belirleme
  4-araçları hazırlama  sayfa 14;
  A.Boşluk doldurma:
  1-sunum
  2-uyum(eşgüdü)
  3-görsel/kısa
  4-dinlemelidir.
  5-dinleyiciyi
  6-Sunum

  B.Doğru/Yanlış
  1-D, 2-D, 3-D ,4-Y, 5-D, 6-D, 7-D, 8-Y, 9-D, 10-D, 11-D, 12-D

  Sayfa-15
  1-b
  2-e
  3-b
  4-a

  Sayfa 19
  1- Türkçemize giren yabancı kökenli kelimeler üzerinedir. Bu kelimeleri ayırmamız gerektiği söylenmektedir.
  2-Bu tartışmada sadece tek bir taraftan bakılmıştır. Yani zıt düşünceler söz konusu değildir. Tartışma bence amacına tam anlamıyla ulaşamamıştır.
  3-Tartışmalarda zıt düşünceye sahip insanlar birbirlerini kıracak, küçük düşürecek şeyler yapmamalıdırlar.Hakaret etmemelidirler.Eğer yapılırsa bu hem tartışmanın kalitesi açısından hem de bu tartışmaya katılan, izleyen, dinleyenler açısından da hiç iyi olmayacaktır.
  4- Evet ben düşünüyorum; çünkü insanlar önyargılı davranıp, karşısındaki kişinin görüşüne aldırmayıp benim dediğim doğru diye diretirse tartışmanın kalitesi düşer ve ortaya büyük bir gerginlik çıkabilir.
  5- Güncel konular yer alır, tartışmaya katılanlar örneklerle beraber kendi düşüncelerini başkalarıyla paylaşırlar ve bu düşüncelere karşı zıt düşünceler tartışmada yer alır.
  Bu kadar yapabildim arkadaşlar.
  7-Öğreticilik. Göndergesel işlev. bunu şurdan anlıyoruz dille ilgili açıklamalar yaptığından.
  -->(tüm ödevler için -> sorucenneti.net <- )

  Sayfa 20
  2. etkinlik
  1-tartışma problemlerinin seçimi
  2-tartışmayı yönlendirecek soruların belirlenmesi
  3-araç ve tekniklerin belirlenmesi
  4-tartışmanın yapılacağı fiziksel ortamın düzenlenmesi
  5-değerlendirme

  sayfa 21
  3.etkinlik
  topluma açık tartışmalar
  -herkese açık olarak olarak gerçekleştirilir
  -bilgilendirme yönlendirme amçlıdır
  -basın ve halk önünde gerçekleştirilir
  -sonuçlar ayrıca duyurulmaz
  -tartışmaya dinleyicilerde katılır

  topluma kapalı tartışmalar
  -sonuçları yalnızca basın aracılığıyla verilir
  -kamuoyu oluşturmak amaçlanır
  -sonuç bildirisi yayınlanır
  -basına ve topluma kapalıdır
  -konuları günceldir

  sayfa 22 BOŞLUK DOLDURMA

  1.başkan
  2.tartışma
  3.panel
  4.münazara

  DOĞRU-YANLIŞ
  Y D D D

  Sayfa 23 - ÇOKTAN SEÇMELİ
  1.A
  2.E
  3.E
  4.E
  5.B
  6.C
  7.D
  8.A


  sayfa 29
  boşluk doldurma
  1-başkanın
  2-panel
  3-katılımcılar

  y
  d
  d
  d

  1-e
  2-b
  3-d

  sayfa 30
  1-fikirlerin
  2-paneli
  3-amaç
  b bölümü
  d
  d
  d
  y
  c bölümü
  1-a
  2-d
  3-d
  -->(tüm ödevler için -> sorucenneti.net <- )

  Sayfa 30
  panelde seçilen konu üzerinde farklı 'düşüncelerin dile getirilmesi sağlanır.
  tartışmayı yoneten başkan knouyu yonlendirecek şekilde...
  B:
  D
  Y
  Y
  D
  C:1.C 2.D 3.B
  -->(tüm ödevler için -> sorucenneti.net <- )

  Sayfa 34
  1.) Vardır .Tema, hazırlık , sözcükler etkiler.
  2.) Gerçekçilik kazandırır.
  3.) Evet Belirtmiştir. Giriş , Gelişme, Sonuç

  Sayfa 35
  1. Etkinlik

  3. Soru) Önemlidir. Çünkü hazırlıksız olursak anlatımımızı çok iyi yapamayız, karışıklık olur ama eğer hazırlanırsak çok iyi bir şekilde yaparız.

  Sayfa 36
  3. Soru) Önemlidir. Çünkü ön hazırlık yapınca konuyu nasıl anlatacağımızı planlarız ve düzgün bir şekidle anlatırız.
  4.Soru) Yazıya ve konuşmaya öznel düşünce eklemek, Toplanan bilgileri deneyimlerle zenginleştirmek, Yazma ve Kobuşması öncesi bilgi toplamak.
  -->(tüm ödevler için -> sorucenneti.net <- )

  Sayfa 37
  Ölçme ve Değerlendirme

  D
  D
  D
  D
  D
  D
  D
  D
  C.
  3. C
  4. E

  Sayfa 41
  A)1.boşluk konu
  2.boşluk tema
  3.boşluk içerik
  4.boşluk kişiler
  5.boşluk olay örgüsü

  B)1,4,5,7,9.boşluk-bireysel tema
  2,3,6,8. boşluk -sosyal tema
  C)1-b
  2-d
  3-d

  Sayfa 50 - Hazırlık
  1.Bu hikayeyle verilmek istenen mesaj nedir? Düsüncelerin kisiden kisiye değistiği.
  Ayrıca Bacon'ın sözünde sıradan şeyleri gözümüzde büyüterek mucizevi şeylere dönüştüreceğimize mucizevi şeyleri sıradan şeylere dönüştürün böylece başarıya ulaşırsınız
  Sadi Şirazi'nin sözünde ise Bazı güzellikleri herkes aynı gözle göremeyebilir.Bakışa göre karşı tarafın güzelliği,iyiliği veya kötülüğü değişebilir. bunlar anlatılmakta..

  Metin İnceleme
  1-Yazarın hayata bakış açısıyla ilgilidir.
  3-Kişiselerin bireysel düşünceleri,yaşam biçimleri,hayat şartları..
  5-Çirkinlik-somut Romantizm-soyut İyi-soyut Oy deposu-soyut Binalar-somut vb..

  Sayfa 51 - 1.Etkinlik
  1.Metin Somut 2.Metin Soyut
  Tablodaki görme işitme tatma koklama dokunma bunlar 1.metine aittir.

  2.Etkinlik
  Öznel-kişinin kendi duygularıyla ifade ettiği düşünceler
  Nesnel-herkes tarafından değişmeyen kesin ifadeler. (bunu açıklamama gerek yoktu sanırım neyse )

  1.Metin Nesnel 2.Metin Öznel

  Sayfa 52
  Tablodaki özelliklerden
  1- 1.Metin
  2- 1.Metin
  3- 2.Metin
  4- 2.Metin
  5-6-7 - 1.Metin
  8-9 - 2.Metin
  10-11 -1.Metin sadece bu kadar yaptık 3.Etkinlik ve 53.sayfa benimde ödevim umarım yardımcı olmuşumdur.. (sorucenneti.net )

  52. sayfadaki tablo şöyle

  Doğrudan Anlatım 1.Metin hepsi. İç taraflarında ağaçların yüksekliği elli,altmış metreyi bulur. buradaki bulur doğrudan anlatım olduğumu gösterir vb..
  Dolaylı Anlatım 2.Metin. Annesini tanımıyormuş burdaki -muş dolaylı anlatım oldugunu gösterir. vb..

  53. sayfadaki 4.etkinlik
  Şiir aynı olduğu halde değişen nedir? örneğin çocuk gibi okunduğunda daha bir masumluk,şirinlik vardır. Şiir tamamen konu başlığımızda olduğu gibi anlatıcının tavrıyla ilgilidir.

  6.Etkinlik
  kişisel düşünceler- hiç görmediğim bir güzellikteydi. hiç kimse görmüyor bu güzelliği.. vb
  günlük olduğu için tamamen kişisel düşüncelere yer verilmiştir diyebiliriz..

  Sayfa 54 - 8.Etkinlik
  1.cümle- öznel soyut doğrudan
  2.cümle-öznel soyut doğrudan
  3.cümle-nesnel somut dolaylı
  4.cümle-öznel soyut doğrudan
  5.cümle-nesnel somut dolaylı

  Ölçme Değerlendirme
  1-Somut 2-Öznel 3-Nesnel 4-Soyut 5-Doğrudan Anlatım 6-Dolaylı Anlatım.

  Sayfa 55 (D/Y)
  1-D 2-Y 3-Y 4-Y 5-Y

  Çoktan seçmeli sorular
  1-D 2-D 3-D 4-E 5-C

  Sayfa 56 hazırlık
  Hangisini daha kolay okuyorsunuz?Bunun nedeninin ne olabileceğini belirtiniz.
  Şiiri daha kolay okuyoruz çünkü tekerlemede aynı sözcükler ve kelimeler sürekli tekrarlanmış.

  Sayfa 57
  1.soru:2.metin çünkü olayı burada doğrudan net bir biçimde,duygularıyla anlatmıştır.yani açık anlatımdır
  2.soru:1.metin çünkü olayı burada zihnimizde net bir şekilde canlandır amayız bu yüzden açık anlatım değildir
  3.soru:1.metin çünkü cümlenin akışı sözcükler yazılışından dolayı bozulmuştur.

  Sayfa 58
  1,2,4,6,8,9,13,15: birinci metin
  3,5,8,10,11,12,14:ikinci metin

  1.etkinlik:
  açık anlatım:cümlelerin farklı yorumlara ve anlaşılmalara meydan vermeyecek şekilde kurulmasıdır.
  kapalı anlatım:anlatımın zorlaştırılmasıdır
  duru anlatım:cümlelerin gereksiz sözcükler kullanmadan kurulmasıdır.

  2.etkinlik
  akıcı:kolayca anlaşılır.duraklanmadan okunabilir.okuyucuyu sıkmaz ilgi çekici ve sürükleyicidir.
  duru: yukarda var
  yalın:az sözcükle çok anlam ifade edebilmek

  Sayfa 59
  D
  D,
  Y
  B)
  anlam
  özne-yüklem
  C)
  1,2,3,5,6,7 yıldız koyun
  Ç)
  B
  D
  D
  E (sorucenneti.net )

  72-87 ARASI CEVAPLARI
  A.ÖYKÜLEYİCİ ANLATIM(HİKAYE ETME)İSİM-AD
  HAZIRLIK:
  Masalın olayı: Oduncu ve ayı arasında geçen kurmaca bir olay
  Mekan: Dağ
  Kişiler: Oduncu ile ayı
  Masaldaki olay kurmaca bir kişi tarafından anlatılmaktadır.
  Masaldaki kişileri,zamanı, mekanı değiştirip tekrar yazınız.

  SAYFA 73
  İsim olmalarıdır,isimler metinlerde varlık ve kavramları tanıtmak için kullanılır.
  Bu sözcükleri çıkarınca anlamlı bütün olmaz.Çünkü bu isimler varlık ve kavramları belirtmektedir.
  Heeeeey!
  Ne duruyorsun be, at kendini denize;
  Geride bekleyenin varmış, aldırma;
  Görmüyor musun, her yanda hürriyet;
  Yelken ol, kürek ol, dümen ol, balık ol, su ol
  Git gidebildiğin yere

  SAYFA 76
  Metin İnceleme
  1. Olaya dayalı anlatım vardır.Bu metinlerin ortak özellikleri şunlardır:
  Bir olay çevresinde gelişir. Bu temel olayın etrafında daha küçük çapta gelişen olaylar yer alır.
  İnsanların başlarından geçen ya da geçebilecek nitelikteki olaylar gösterilir.
  Olaylar belirli bir zaman diliminde geçer.
  Anlatılan olaylardan etkilenen insanlar ya da varlıklar vardır. Bunlara eserin kahramanları denir. En çok etkilenen varlığa eserin başkahramanı (başkişisi) denir.
  Olayın serim, düğüm ve çözüm bölümleri bulunur. Yani olayın bir başlangıcı, gelişmesi ve sonunda da çözümlenişi vardır.
  Ele alınan olayların anlaşılması için tasvirlere yer verilir.
  Metinlerin bir yazarı vardır.
  Edebi dil kullanılır.
  2.Ortak ögeler olay örgüsü, kişiler, yer ve zaman ögeleridir.
  HAYAT NE TATLI:Hafız Nuri Efendi amaçsızca evden dışarı çıkar.Yolda Şükrü'yü görür.Şükrü'yle Kumkapı'ya gitmek için yürürler fakat Şükrü ortadan kaybolur.Sonra mahallenin kömürcüsü Halil Efendi'yle karşılaşırlar,tekrar mahalleye dönerler.Nuri Efendi evine gider, hayatın yaşanılacak kadar güzel olduğunu düşünür.
  BİNLERCE GÜVERCİN:Ömer, Zeki'den satın alacağı güvercinler için babasının cebinden 20 lira çalar.Annesi ve babası durumu anlayınca evlerinde misafirliğe gelen teyzesinin oğlu Mustafa'dan şüphelenir.Mustafa kendisinin hırsız sanılmasına çok üzülür ve evine dönmek ister.Ömer suçunu itiraf eder ;Mustafa sevinir; ama bir daha teyzesine gelmez.
  FATİH-HARBİYE:Faiz Bey geç olmasına rağmen eve gelmeyen kızını merak etmektedir.Şinasi kızın nerede olduğunu bildiği halde arkadaşı Fahriye'de olabileceğini söyler.
  3.Öyküleyici anlatımın ayırıcı özellikleri:
  Olay, kişi, mekân ve zaman ortak ögeleridir.
  Bu anlatımda amaç;olayı okuyucunun gözü önünde canlandırmak,anlatmak istenileni bir olay içerisinde vermektir
  Olaylar birinci şahsın ağzından anlatılabilir.(Anlatıcı olay kahramanlarından biridir)Sanat metinleri öyküleyici anlatımla yazılır.
  Olaylar ilahi bakış açısıyla anlatılabilir.
  Olaylar 3.şahsın ağzından anlatılabilir.
  (Olan biten bir kamera sessizliğiyle izlenip anlatılabilir.
  Kişi, mekân ve zaman olay ve olay örgüsünü oluşturmak için kullanılan ögelerdir.
  Öyküleyici anlatım hikâye, roman, anı, söyleşi, görüşme(mülakat) gibi metin türlerinde kullanılır.
  Öyküleyici anlatımda bir olayın olması şarttır.
  3.Şahıs anlatımda anlatıcı her şeyi bilir.
  Öyküleyici anlatım sanat metinlerinde ve öğretici metinlerde kullanılır.
  Kelimeler daha çok mecaz ve yan anlamda kullanılır.
  4) "Binlerce Güvercin" metninin olayı Ömer'in satın almak istediği güvercinler için babasının cebinden 20 lira çalması"
  Olay zinciri:
  Ömer'in yaptığı hırsızlıktan pişmanlık duymaya başlaması
  Ömer'in babasına yemek götürmek için Mustafa'ya yola çıkması ve korkudan parayı taşın altına saklaması
  Babasının paranın kaybolduğunu anlaması
  Ömer'in anne ve babasının misafir olan Mustafa'dan şüphelenmeleri
  Mustafa'nın hırsız sanılmasına çok üzülmesi ve bu yüzden evine dönmek istemesi
  Ömer'in suçu Mustafa'ya yıkmasından çok pişmanlık duyması ve üzülmesi
  Ömer'in parayı kendisinin aldığını itiraf etmesi
  Mustafa'nın suçsuz olduğunun anlaşılmasına sevinmesi
  Mustafa'nın bu olaydan sonra bir daha teyzesine gelmemesi
  Ömer'in bu durumdan dolayı binlerce güvercini olsa bile sevinememesi
  Olay ve olay zinciri arasındaki fark:Olay , kişiler arasında bir sebebe bağlı olarak gelişen ve bir sonuç meydana getiren eylemken olay zinciri belli bir konu çevresinde var olan birden fazla olayın sebep-sonuç ilişkisine bağlı biçimde oluşturdukları bütündür.
  5.Belli bir konu çevresinde var olan birden fazla olayın, sebep-sonuç ilişkisine bağlı bir biçimde oluşturdukları organik bütündür. Olay örgüsünü: "eserde nakledilen hadise veya hadiseler zinciri" veya "bir oyunun, hikayenin yahut romanın içinde olan biten her şey" biçiminde de tanımlamak mümkündür.
  Olay örgüsü, birbiriyle hiç ilgisi olmayan olayların rast gele veya peş peşe sıralanması değil, birden fazla olayın sebep-sonuç içinde organik bir bütün oluşturmasıdır.
  'Kral öldü, kraliçe de öldü.' dersek hikaye olur.
  'Kral öldü, arkasından kraliçe de öldü.' dersek olay örgüsü olur.(Neden sonuç ilgisi var.)
  Metinlerin olay örgüleri yukarıda verilmiştir.
  6.Metinlerde olaylar kişiler etrafında şekillenmektedir.Kişiler olayın akışında yönlendirilmesinde doğrudan veya dolaylı olarak etkin rol işlevine sahiptir.
  7)"Hayat Ne Tatlı" metninde : "kapı, şemsiye, sokak, işi, ayakları,yol, İstanbul,Edirne, köşeye,depo"
  "Binlerce Güvercin" metninde: "güvercinler, gaz lambası, babam, elbiseler, ceket, vücudum, ateş, parçası,
  "Fatih-Harbiye" metninde: "Şinasi, masa, sandalyeye, başını, yüzüne,gencin,sual, zemin , kitabı, gözlerini"
  Bu kelimeler metinlerden çıkarıldığın anlam bozulur.İsimler varlıkları ve kavramları tanıtmak, belirtmek için kullanılır.
  8) "Hayat Ne Tatlı" metninde "vagonlar,ayaklar, bastonlar,marullar salatalar,iskemleler,takunyalar..."
  "Binlerce Güvercin" metninde "güvercinler, elbiseler,gözler, yiyecekler,kötülükler"
  "Fatih-Harbiye" metninde "şeyler" sözcükleri çoğuldur.Çoğul isimler birden fazla varlığı karşılamak için kullanılır.
  9) İfade edebilir.Örneğin "ordu, sürü, orman, sınıf, okul, millet" gibi sözcükler...
  EK BİLGİ:Şekil yönüyle çoğul olmadığı, çokluk eki almadığı hâlde anlamca çoğul olan kelimeler vardır.
  Seçmen, tercihini yarın ortaya koyacak.
  Asker, sınırları bekliyor.
  Genç yaşta saçı dökülmüş.
  Bu cümlelerde seçmen, asker ve saç kelimeleri tekil oldukları hâlde anlamca çokluk bildirmektedirler. Bunlar, topluluk isimleri değildir.

  SAYFA 78
  9.Çoğul isimler de topluluk isimleri de birden fazla varlığı ifade etmek için kullanılır.Topluluk isimleri çoğul eki "-ler,-lar" almadığı halde birden fazla varlığı karşılar.
  10."Anadolu" şiirinde geçen millet kelimesi topluluk ismidir.Topluluk isimleri ifadeyi kısaltır ve netleştirir.Şekil bakımından da tekil göründüğü halde sayısız, belirsiz bir çokluk anlamı katar.
  11."Osmanlı" kelimesine gelen "lar" eki "boy,soy,kabile" anlamında kullanıldığı için kesme işaretiyle ayrılmamıştır.
  12. "-cik" eki küçültme anlamı katmıştır.Bir varlığın benzerlerine göre küçük olduğunu belirtmek istediğimiz zaman başına küçük, ufak, minik gibi tamamlayıcı sözcükler getiririz.
  Küçük pencereden bir minik serçe girdi.
  Bunu küçültme ekleriyle de anlatabiliriz. Küçük pencere yerine pencere-cik, minik serçe yerine serçe-cik diyebiliriz.
  13. Oğlumuz metnindeki isimlerin yapısı:
  şubat: basit isim
  gece-si :basit
  baba-m-ın: basit
  kucağ-ı-n-a: basit
  ortak-lar-ın: basit
  Bu isimler yapım eki almadığı için basit yapılıdır.
  var-lık-ı-n-a: türemiş
  hırçın-lık-lar: türemiş
  iştah-sız-lık-lar: türemiş
  sev-gi-miz: türemiş
  çare-siz-liğ-in: türemiş
  Bu isimler yapım eki alarak türemiştir.
  "ANADOLU" metnindeki isimlerin yapısı:
  yurd-u: basit
  el-ler: basit
  ana: basit
  kucak-ı-dır: basit
  soy-u-n-u: basit
  hudut: basit
  boy-u-n-u: basit
  devlet-e: basit
  meydan-da: basit
  can: basit
  silah: basit
  kahraman-lar: basit
  otak-ı-dır: basit
  el-ler: basit
  kuş-lar: basit
  çayır-ı-n-da: basit
  ...
  Bu isimler hiçbir yapım eki almadığı için basit yapılıdır.
  kon-ak-ı-dır: türemiş
  Osman-lı-lar: türemiş
  ...
  Bu isimler yapım eki aldığı için basit yapılıdır.
  Anadolu: birleşik
  İki kelimenin birleşmesiyle oluşmuştur.
  14: Metinlerdeki "Sultan Osman,Anadolu,Osmanlılar,Şinasi, Faiz Bey, Mustafa, Ömer, Zeki, Nuri Efendi, Edirne, İstanbul, Sirkeci, Kumkapı , Halil, Şükrü" gibi isimler özel isimdir.
  "Şemsiye,ev, kömürcü, mahalle, istasyon,iskemleler, yatak, lamba, güvercinler, masa, sandalye, anne, baba," gibi pek çok sözcük cins adıdır.

  "Hayat Ne Tatlı" metninde ilahi bakış açılı(hakim) anlatıcı ve gözlemci bakış açılı anlatıcı bir arada kullanılmıştır..Bu metinde anlatıcın olayla ilgisi yoktur."Binlerce Güvercin" metninde olayın anlatıcısı metnin baş kahramanıdır, olay ve olay dizisiyle doğrudan ilgilidir."Fatih-Harbiye" metninde ise ilahi bakış açılı anlatıcı(hakim) anlatıcı vardır.Olay veya olay dizisiyle bir ilgisi yoktur.

  2.etkinlik
  bebeciği: küçültme
  çocukcağız: acıma
  Anneciğim: sevgi
  kızcağız: acıma

  SAYFA 79
  3.ETKİNLİK - TABLO
  1.METİN İçin Tablo Cevapları
  Zaman : Nuri Efendi'nin sokağa çıkıp akşam evine dönmesi arasındaki zaman.
  Mekan : Sokak, Mahalle, Kahve, Ev
  Kişiler : Hafız Nuri Efendi, Şükrü Halil, kahvede oyun oynayanlar
  Olay : Nuri Efendi'nin amaçsızca sokağa çıktıktan sonra yaşadıkları.
  Tema : Hayat güzeldir.

  2.METİN İçin Tablo Cevapları
  Zaman : Gece başlayıp ertesi 2 güne kadar devam eden zaman.
  Mekan : Ev, yol, köy meydanı
  Kişiler : Ömer, Mustafa, Zeki, Ömer'in anne ve babası(Nuri)
  Olay : Ömer'in, babasının cebinden 20 lira çalması ve suçun, teyzesinin oğlu Mustafa'ya kalması.
  Tema : Hırsızlık pişman olunacak sonuçlar doğurur.

  3.METİN İçin Tablo Cevapları
  Zaman : Gece, Şinasi ile Faiz Bey'in konuştukları kısa zaman dilimi.
  Mekan : ev
  Kişiler : Şinasi, Faiz Bey, Fahriye
  Olay : Faiz Bey'in, eve gelmeyen kızını merak etmesi.
  Tema : Endişe

  4.ETKİNLİK
  Masalın olay örgüsü:
  Bir farenin devenin yularından tutup yola çıkmaları
  Farenin devenin yularını tuttuğu için kibirlenmesi
  Önlerine koca bir ırmağın çıkması
  Farenin ırmaktan geçememesi ve korkması
  Devenin fareye ders vermesi

  Ø Masaldaki olay örgüsü metnin temasını ortaya koymak için düzenlenmiş ve aralarında anlam ilişkisi kurulmuştur.
  Ø Masalı zaman, mekan ve kahramanları değiştirerek tekrar yazınız.
  Ø Masaldaki zaman ve mekan ve kahraman özelliklerinin değiştirmemiz örneğin istediğimiz bir yaşam biçimi,zaman mekan veya insan ilişkileri üzerine kurguladığımızda olağanüstü unsurlar ortadan kalkar.
  Ø Olay örgüsü,zaman,mekan , kişi ve anlatıcı metnin temasını ortaya koymak için bütünleşir.Bu ögeler metnin yapı unsurlarıdır ve bir tema etrafında bir araya gelirler.
  Ø Olay çevresinde gelişen metinlerde bir ana olay ve buna bağlı olarak gelişen yan olaylar vardır. Ele alınan olayların gelişiminde mantıksal bir sıra izlenir.
  Ø Bunlar olmasaydı olaylar gerçekleşmezdi.Çünkü öyküleyici anlatımda olay parçasının oluşumunda olay, kişi, zaman bütünleşir.Olay ; kişiler veya kişi işlevindeki kavram ve diğer varlıklar arasındaki karşılaşma ve çatışma sonucu ortaya çıkar.

  SAYFA 80
  5.etkinlik
  "Şehir Mektupları" metnindeki türemiş isim örnekleri:
  çıma-cı: ek bilgi:gemilerin iskeleye yanaşmaları sırasında halatları iskeleye veren gemi personeli
  dile-k-çe , yaka-cık , ağır-lık-ı, su-cu, zeytin-lik
  UYARI: Metinde türemiş başka sözcük türleri de var; ama sizden isim istendiğini unutmayınız.
  Ø Kelime türetme yöntemi dilimizin yapısına göre sondan eklemeli bir dil olduğunu gösterir.
  Ø Metindeki birleşik kelimeler:
  Sarı+yer , Beyler+beyi , Kayış+dağı Taş+delen ,Göz+tepe ; Kara+kulak ,Bakır+köy
  Birleşik isimler kendi anlamları dışındaki kavram veya varlıkları karşılayarak kelimeler arasında anlam ilişkisi kurulmasını ve ifadeye yeni anlamlar kazandırılmasını sağlar.
  Ø Metindeki cins adlar: hamallar, su, depo, levha, can, yüz,ateş, kan,baş, huy…
  Özel isimler: Sarıyer, Beylerbeyi, Pazarbaşı, Monitör, Oryantal Göztepe,Karakulak…
  Bu cins ve özel adlar, metindeki varlık ve kavramları tanımamızı sağlar.

  6.etkinlik
  Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferine çıkması
  Ordunun saatlerce Kocaeli'nin bağ ve bahçelerinden geçmesi
  Yavuz'un askerlerin elma koparmasından endişe etmesi
  Yavuz'un emir verip askerlerin heybesini aratması
  Hiçbir askerde elma bulunmaması
  Tek bir elma bulunmuş olsa bile Yavuz'un seferden vazgeçmeyi düşünmesi

  Sayfa 81
  Ø Okurlara seslenilmektedir. Her iki metinde de görüldüğü üzere okuyucuya ders verme amacı güdülmekte, toplumda kişilerin eksik görülen ahlaki davranışlarını tamamlamalarına yardımcı olmaya çalışılmaktadır.

  7.ETKİNLİK

  Ø Bknz:sayfa 76 3.soru
  Ø Öyküleyici anlatım hikâye, roman, anı, söyleşi, görüşme(mülakat) gibi metin türlerinde kullanılır.

  8.ETKİNLİK:Bu etkinliği hayal gücünüzle yapınız.
  9.ETKİNLİK:
  Ø İlk metinde somut ifadeler ağrılıkta 2.metinde ise soyut ifadeler…
  1.metin

  SOMUT Duyu organlarımızla algılayabildiğimiz (somut) varlıklar yoğun bir şekilde kullanılmıştır. Salata, turp, jambon, turşu, sos, ekmek, tabak, ressam, boya, insan, göz, elma, kayısı, erik, şekil, çiçek, dil, kamçı, hıyar, şeker, hindi, but, reçel, bezelye, pilaki, omlet, ıspanak, ciğer, yahni, yemek, tabak.
  2.metin

  SOYUT Duyu organlarımızla algılayamadığımız(soyut ) kavramlar yoğun bir şekilde kullanılmıştır. Kalp, sevinç, keder, vefasızlık, ölüm, felaket, acı, ayrılık, gurbet, hasret, sıkıntı, refah, his.

  Ø Soyut ya da somut kelimelerin fazlaca kullanılması ifadenin somut ya da somut olmasını etkiler.

  SAYFA 82
  Ø Metnin olay örgüsü:
  § Metinde olay Aytepe’deki siperde Yahya Çavuş’un düşman tarafından giderek kıstırıldıklarını anlamasıyla başlıyor.Daha sonra ise olay örgüsü:
  § Siperdeki askerlerin çoğunun şehit edilmesi
  § Direnecek güçlerinin kalmaması
  § Düşmanın siperi ele geçirmesi
  § Yahya Çavuş’un diğer askerlere Harapkale’ye çekileceklerini söylemesi
  § Tekirdağlı Sadık’ın diğer asker arkadaşlarını çekilmek için uyarması
  § Tekirdağlı Sadık’ın birçok arkadaşının şehit düşmesi

  Ø Düşmanın sipere giderek yaklaşması ve direnecek güçlerinin kalmaması sebep
  Siperi terk edip geri çekilmeye başlamaları sonuçtur.

  Ø Metindeki olay örgüsü “Çanakkale Savaşı” teması etrafında anlamlı ve mantıksal bir sıra izlenerek kurgulanmıştır.

  SAYFA 83
  Ø İsimler cümlede farklı kelime türü olarak kullanılabilir.Kelimeler cümlede bulunduğu yere göre anlam ve görev üstlenir.Örneğin:
  Metinde “Oğuz amcanın sol elinin serçe parmağına bir mermi çarptı.” Cümlesinde “sol” kelimesi “sıfat” olarak kullanılmıştır.
  “Eğilerek siperin içinde hızla yürüdü.” cümlesinde “hız” kelimesi “la” ekini alarak zarf görevinde kullanılmıştır.
  Benzer örnek cümleler:
  İLERİ: Biraz ileri git (zarf)
  İleriden sağa dönmelisin.(isim görevinde)
  İleri düzeyde İngilizce biliyordu.(sıfat)

  SABAH: Sabah ezanı okunurken yola çıktılar. (isim)
  Sabah evden aceleyle çıktı. (zarf)
  YALNIZ: Yalnızlık paylaşılmaz, paylaşılsa yalnızlık olmaz.(isim)
  Yalnız insanın yalancı arkadaşları, iki yüzlü dostları ve çekip gidecek bir sevgilisi olmaz.(sıfat)
  Hayatımda biri yok,yalnız , birinde hayatım var.(bağlaç )
  Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar sizin kadar yalnızım.(zarf)

  11.ETKİNLİK
  Ø Öyküde bir durumdan başka bir duruma geçilirken kişi, zaman ve mekan değişir ve bu da anlatım farklılığına sebep olur , farklı durumların anlatılmasına olanak sağlar.
  Ø Olayın gerçekleştiği zaman ile hikayenin anlatılma zamanı aynı değildir,çünkü hikayede olay örgüsü yaşanmış veya yaşanılabilir olayların üzerine kurgulanır.

  12.ETKİNLİK
  Birleşik ismin oluşum şekli Birleşik isim örneği
  İsim tamlaması Aslanağzı, devetabanı, denizaltı
  Sıfat tamlaması Akdeniz, Karadeniz, Tekirdağ, açıkgöz
  Bir isimle bir fiilin birleşmesi Vatansever,gecekondu,mirasyedi
  İki fiilin birleşmesi
  Dedikodu,çekyat,biçerdöver,

  SAYFA 84
  Şiirdeki öyküleyici anlatım unsurlarını bulunuz.
  CEVAP:

  Anlatıcı Zaman Mekân Kişi
  Han Duvarları 1.şahıs - geçmiş zaman
  - şimdiki zaman - yollar
  - han Şair


  SAYFA 85
  Aşağıdaki metinde geçen isimlerin altını çiziniz.
  CEVAP:
  Dönüş adlı romanda roman kahramanı Seyyit YILMAZ, kişiliğiyle ön plana çıkmıştır. Erzincan'ın Kemah ilçesinden İstanbul'a göç eden ve Narin Tekstilde, biraz da araya adam koyarak güç bela gece bekçiliği işini bulan Seyyit YILMAZ, aslında Türk insanının tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişinde yaşadığı bütün gelgitleri yansıtmaktadır.

  Metindeki özel isimleri uygun başlıkların karşısına yazınız.
  CEVAP:
  Sosyal statü adları: Türk
  Kişi adları : Seyyit YILMAZ
  Coğrafya adları : Erzincan, Kemah, İstanbul
  Kurum-kuruluş adları: Narin Tekstil
  Eser adları : Dönüş

  ÖLÇME-DEĞERLENDİRME
  A. Aşağıdaki yargıları doğru-yanlış (D/Y) şeklinde değerlendiriniz
  (D) Olaylar tema çerçevesinde meydana gelir.
  (D) Cins isimler bazen özel isim olarak kullanılabilir.
  (Y) Öyküleyici anlatımda kişi öğesi insan dışındaki varlıklardan olamaz.
  (Y) Psikolojik tasvirlerde genellikle somut isimler kullanılır.
  (D) Öyküleyici anlatımda zaman, mekân, kişi ve olay olmak üzere dört unsur vardır.
  (D) Varlıkların sayısının birden fazla olduğunu (- ler/lar) ekini kullanmadan da ifade edebiliriz.
  (D) üçüncü şahıs anlatımda anlatıcı olayı dışarıdan gözlemleyen birisidir.
  (Y) "Güneş, balçıkla sıvanmaz." atasözünde "-çık" eki kelimeye küçültme anlamı katmıştır.
  (Y) Hâkim bakış açısında, anlatıcı olayın içerisinde bir kahramandır.
  (Y) Oykülemede olay her zaman kronolojik olarak ilerler.
  (Y) Öyküleyici anlatım, "öğretici metin" ve "sanat metinleri"nde kullanılır.
  (Y) Topluluk isimlerinin çoğulu yapılamaz.

  Ø Sınıfa getirdiğiniz metinlerdeki özel isim,cins isim, tekil isim, çoğul ve topluluk isimlerinin altını renkli kalemle çiziniz.

  B. Aşağıdaki boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz.
  v Olay zinciri ile olay örgüsü arasındaki fark: Olay örgüsü, kurmaca metinlerde; olay zinciri ise, kurmaca olmayan metinlerde vardır.
  v Beş duyu organımızla algılayamadığımız varlıkların isimleri soyut isimdir.
  v Özel isimlere gelen "-ler, -lar" eki kelimeye topluluk, aile, millet anlamı katarsa bitişik yazılır.

  2. Solgun yüzünde kaygı taşır her geçen
  I II
  Hep saz benizlidir, bu yıl eylül çocukları
  III IV V

  Yukarıdaki dizelerde numaralandırılmış sözcüklerden hangisi isim görevinde değildir?

  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

  (Not: Bu soru kitapta dizgi hatasıyla çıkmıştır. Altı çizilmesi gereken kelimeler ve numaralar birbiriyle karışmıştır. Düzeltilmiş şekli yukarıdaki gibidir. Aksi takdirde sorunun iptal edilmesi gerekir.

  3. "Somut bir isim anlam genişlemesi yoluyla soyut anlam kazanabilir."
  Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde böyle bir özellik vardır?
  A) Sabahın erken saatlerinde balık avlamaya gittiler.
  B) Bütün ağaçlar bahar aylarında güzelleşir.
  C) Batı Anadolu'nun bu küçük kasabası oldukça şirindir.
  D) Adam akşama kadar çalıştı, hâlâ yorulmadı.
  E) Dün akşam, ağzındaki baklayı nihayet çıkardı.

  4. Sofraya hep birlikte otururduk. Tahtadan, yuvarlak bir yer sofrasına, ayaklarımızı altımıza alıp yan oturarak yaklaşırdık. Sofra örtüsünü dizlerimizin üzerine çekerdik. Babam bağdaş kurarak baş köşede otururdu. Beni sağına, kız kardeşimi de soluna alırdı. Karşısında annem otururdu. Babam, yemeğe başlamadan içimizden biri yanılıp da yemeğe uzanacak olursa hiç acımadan kaşığının tersini, uzanan elin sırtına indirirdi.
  Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır?
  A) Betimleme - öyküleme
  B) Öyküleme - örnek verme
  C) Betimleme - açıklama
  D) Açıklama - öyküleme
  E) Açıklama - örnek verme


  5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut bir isim mecaz anlama gelerek soyut an­
  lam kazanmıştır?
  A) Saçların beyazlayınca anlarsın gençliğinin kıymetini.
  B) Çok yorgun ve hasta olduğundan dünkü davete katılmadı.
  C) Kuraklıkta ağaçların bile yaprakları kavrulmuş, kararmıştı.
  D) Onun kafasında ne tilkiler dolaştığını sen asla tahmin edemezsin.
  E) Çok kitap okuyunca aklım karışıyor zihnim yoruluyor.


  6. Çalışmalarımız sonuç verdi. Meler mi oldu? Ot bitmeyen bozkırlar, ipek gibi yumuşak topraklı ovalara dönüştü. Tarlalar, an kovanları gibi uğuldamaya başladı. Toprağın derinliklerinde uyuyan sular yeryüzüne çıkarıldı. Kova kova süt veren inekler, kovan kovan bal veren arılar yetiştirildi. Sofraları, el ele verilerek üretilen yiyecekler süsledi.
  Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A) Benzetme sanatından yararlanma
  B) Öykülemeye başvurma
  C) Yinelemelere yer verme
  D) Betimleme yapma
  E) Tanık gösterme

  7. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi farklı yolla oluşturulmuş bir birleşik isimdir?
  A) Dağlardan her yaz kuşüzümü toplardık.
  B) Akşam olunca gökyüzünü sığırcıklar kaplardı.
  C) Eskiden ebegümeci ilaç yapımında kullanılırmış.
  D) Bu şirin derede alabalıktan bol bir şey yok.
  E) Geceleri ateşböceği yakalamaya bayılırdık.

  8. Kapıyı arkasından çekince açılan boşluğu doldurarak içeriye doğru yürüdü kar. Tüm bedeni birden kuşatarak... Sabaha değin sürüp doldurmuştu evin duldada kalan önünü. Kapının yarı boyuna çıkmıştı çığ. Rüzgâr köşe bucak dolaştı evi bir anda. Hemen çocukların yataklarına giderek iyice bastırdı yorganı, başlarına değin çekerek. Sonra da küreği aldı, içeriye doğru göçen karları attı, ardından ahırın yolunu açmaya koyuldu.
  Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basamaktadır?
  A) Öyküleme B) Tanımlama C) Açıklama
  D) Tanık gösterme E) Karşılaştırma

  9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut isim kullanılmamıştır?
  A) Hepimiz şaşkın şaşkın, kıyıya yanaşmaya çalışıyorduk.
  B) Kürek çeken arkadaşlarımın yüzleri sıcaktan kıpkırmızı olmuştu.
  C) Dibinde beyaz taşların parıldadığı bir koya yaklaştığımızı gördüm.
  D) Yukarıda küçük, tahta bir kulübe vardı.
  E) Zihnimde güzel hayaller canlandı birden.

  10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul isim kullanılmamıştır?
  A) Yolumuz bir gün onlara da uğrayacak.
  B) Yıllar birer hüzün kırışığı bırakıyor yüzlerde, gönüllerde...
  C) Dalgalar temiz sahillere hasret kalmıştı.
  D) Sizleri olaylara karışmamanız için uyarmıştım.
  E) Bu güzel insanlar niçin uzaklaşıyordu buralardan,

  11. Aşağıdaki cümlelerden hangisi tamamıyla isim olan sözcüklerden oluşmuştur?
  A) Su kenarları, duvar dipleri çocukların eğlence yerleriydi.
  B) Bu sokaklar onun çocukluğunun geçtiği yerlerdi.
  C) Önüne çıkan fırsatları dikkatle değerlendirerek bugüne geldi.
  D) Bu çocuklar birer altındır, bunu zamanla siz de anlayacaksınız.
  E) O. çok eski bir aile dostumuzun yakın akrabasıydı.


  12. Korkmadım, korkmuyorum ölümden. Siz çiçek getirin, yalnız çiçek getirin. Bu dizelerde kaç tane isim kullanılmıştır?
  A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

  13. Ekmeği bol eyledik / Acıyı bal eyledik I II
  Sıratı yol eyledik / Geldik bugüne
  III IV V
  Yukarıdaki numaralandırılmış sözcüklerden hangisi isim değildir?
  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

  14. "Soğuk, kelebek, rüya, heyet"
  Aşağıdakilerden hangisi bu kelimelerin hepsi için söylenebilir?
  A) Somut B) Tekil C) Cins D) Basit E) Soyut

  B:BETİMLEYİCİ ANLATIM:(TASVİR ETME) SIFAT(ÖN AD)
  HAZIRLIK:
  Hazırlık sorularını kendi bakış açınıza göre değerlendiriniz.

  SAYFA 89
  Ø Bu metindeki altı çizili kelimelerin işlevi; isimleri nitelemek, yani isimlerin durumunu, rengini, biçimini göstermek veya onları çeşitli yönlerden belirtmektir.
  Ø Altı çizili kelimeleri çıkardığınızda metnin anlamında elbette ki bir daralma olmaktadır. Çünkü sıfatlar tek başına anlamlı kelimelerdir ve bulundukları yerlerde de bir anlam taşırlar.

  SAYFA 90
  METİN İNCELEME:
  1)Metinden alınmış aşağıdaki bölümlerde sokak çocuğu (Sermed) betimlenmektedir.
  Şakaklarından, ensesinden sarkan düz, parlak, koyu siyah saçlar altında sarı, süzgün, küçük yüzüne: genişlememiş kemikleri üstünde donuk esmer rengiyle zayıf izdüşümleri görülen kaslarına; yırtık gömleğiyle paçaları parçalanmış pantolonunun içinde ince bir değnek gibi du¬ran narin vücuduna bakılsa belki daha küçük zannedilirdi. Fakat ince yay gibi kaşlarının altında daima uyanık bir zekâ parlaklığıyla gülümser, bütün sokak çocuklarında vaktinden önce ortaya çıkan hayat tecrübesi ile görmekte, anlamakta düşünce gücünü gösterir gözleri, belki on iki yaşından daha büyük ola¬bileceğini zannettirirdi.
  Bütün sokaklar onundur; bu büyük şehir onun için bitmez tükenmez koridorlardan, hollerden, avlulardan meydana gelen geniş bir evdir; onun içinde istediği gibi -ellerini içi yırtılmış ceplerine sokarak daima kesilmeye muhtaç saçlarının tepesinde ıslana ıslana bozul¬muş püskülsüz fesiyle, çorapsız ayaklarına daima büyük gelen yırtık potinleriyle- bu geniş evin dehlizle¬rinde, avlularında, sofalarında dişlerinin arasından ıslık çalarak rüzgârların önüne düşer; bir öz güvenle etrafı seyrederek gezerdi!..
  Ø 2)Sokak çocuğu Sermed’in ve yaşadığı sokakların ayırıcı özellikleri verilmiştir.
  Ø 3)Yazar, hikâyede geçen sokak çocuğunu genellikle insanlardan ayrılan, farklı yönleriyle betimlemiştir. Mesela; “zayıf izdüşümleri görülen kaslar”, “paçaları parçalanmış pantolonunun içinde ince bir değnek gibi duran narin vücut” ve “ince yay gibi kaşlar” betimlemeleri, yazarın sokak çocuğu için yapmış olduğu özel betimlemelerdir.
  Ø 4)Yazar, insanların ve diğer varlıkların ayırıcı özelliklerini sıralarken gözlem gücünden, sıfatlardan ve benzetmelerden yararlanmıştır. Bu kelimeler, isimleri niteleme ve belirtme özellikleri taşımaktadır.
  Ø 5) Olaylar anlatılmadan önce hikâyede geçen kişi ve mekânların tanıtılması, okuyucunun olayları gözünün önünde canlandırmasına yardımcı olmakta, okuyucunun olay, mekân ve kişi arasındaki irtibatı sağlamasını kolaylaştırmaktadır.
  Ø 6) Gözlem özellikleri:
  v Gözlem, "iç gözlem' ve "dış gözlem" olmak üzere iki şekilde olur. Kişinin kendi duygu, düşünce ve davranışlarını incelemesi iç gözlemdir. Bizim dışımızdaki varlıklara yönelik gözlemlerimiz ise dış gözlem sayılır.
  v Gözlem sırasında ayrıntılar belirlenmeli, gerekli notlar alınmalı ve düşünce ile bağ kurularak değerlendirme yapılmalıdır.
  v Gözlem, sadece gözle yap¬ılmaz; akıl, hayaller ve diğer duyu organları da gözlem yapmada önemlidir.
  v Gözlem, bilgi toplama ve ana düşünceyi geliştirme yollarının kaçınılmaz bir boyutudur. Ancak gözlem "bakma" değil "inceleme"dir. Gözlem yapacak bir kişi, konuya ilişkin ön bilgiye sahip olmalıdır.
  v Öykü, roman, tiyatro gibi olay ağırlıklı türlerle makale, fıkra gibi düşünce ağırlıklı türlerde gözlemden yararlanılır.
  v Gözlem sonucunda görünen her şeyin nakledilmesi, okura verilmesi gereksizdir. Bu yüzden genel fikir vermek için seçici davranmalı. Bir korku duygusu verilmek isteniyorsa daha çok kötü duygular anımsatan nesneler ve objelere dikkat çekilmelidir.
  v Yazar, gözlem sonucunda dış dünyadan duyu organlarıyla edindiği intibaları kendi evreninde canlandırır ve dil vasıtasıyla okura sunar. Okuyucu görmediği bu evrenin içine girer ve onunla özdeşleşir, bu evrenin kendine özgü gerçekliğine katılır.

  SAYFA 91
  7. Evet. Yazarın sıfatlar (nitelik, şekil, durum bildiren kelimeler), ayırt edici özellikler ve benzetmeler kullanarak yapmış olduğu gözlemler neticesinde Monsieur Grandet'yi hayalimizde canlandırabiliriz.
  8. Sizce Balzac bu karakteri güzel canlandırmış mıdır? Düşüncelerinizi sınıfla paylaşınız.
  9.
  Monsieur Grandet'nin ruhsal özelliklerinin ve karakterinin betimlendiği bölümler:
  Grandet'nin davranışları açık ve yalındı. Söyleyecek az şeyi vardı. Genellikle düşüncelerini kısa cüm-lelerle açıklar, alçak sesle söylerdi. Devrim zamanından yani bir yerde halkın adamı olarak görülmeye başlandıktan beri, hazret uzunca bir konuşma yapmak ya da bir tartışmaya katılmak zorunda kaldı mı yorgun bir havayla kekeliyordu. Bu kekeleme, ne dediğinin belirsizliği, düşüncesini boğduğu sözcükle-rin akışı, mantıki bir kanıt üretmedeki çarpıcı beceriksizliği hep eğitimin yetersizliğine veriliyordu. … Monsieur Grandet'nin topu topu dört cümleciği vardı, üstelik bunlar cebir formülleri gibi her durumda kullanılır, günlük hayatta ve iş hayatında karşılaşılan her sorunu çözerlerdi. "Bilmiyorum." "Yapamam." "Bunun¬la ilgili bir şey yapmayı düşünmüyorum." "Bakalım." Hiçbir zaman açıkça "Evet." "Hayır." sözcüklerini söylemez ve yazılı hiçbir şey vermezdi. Eli çenesinde sesini çıkarmadan dinler, kendisiyle konuşulduğu zaman öbür eli dirseğinin altında, tartışılan iş her ne ise bir kere bu konuda görüşü belirlendi mi, asla onu açıklamazdı. Hasmı konuşmayı üst perdeden bir tavırla yürüttükten sonra artık onu avucuna aldı¬ğını düşünerek bu kez kendisi Grandet'ye kararının ne olduğunu sorunca beriki oldukça sakin "Karım¬la konuşmadan hiçbir şeye karar veremem." derdi. Bütünüyle emir kulu durumuna indirgediği karısı iş¬lerinde de en elverişli perdeydi.
  Hiçbir ziyarette bulunmaz, evinden başka yerde yemek yemez ne konuk ne de ev sahibi olmak ister¬di. Gelişlerinde gidişlerinde öyle belli belirsiz ve sessizdi ki sanki kas enerjisini de tutumluca kullanma¬ya çalışıyordu. Sahipliğe olan saygısının derinliğinden ötürü başkasına ait bir şeye dokunmamaya, ye¬rinden oynatmamaya özen gösterirdi. Gene de alçak sesine, dikkatli ve içinden pazarlıklı davranışlarına karşın, konuşması ve alışkanlıkları, özellikle evindeyken yani başka yerlerdekinden daha az denetim al-tındayken, tam bir fıçıcı gibiydi.

  Yüzünden, tehlikeli bir kurnazlık, hesaplı bir doğruluk, gün be gün, duy¬gularını para biriktirmek ve dünyada kendisine bir şey ifade eden tek varlık olan kızı, tek varisi Eugenie üzerinde yoğunlaştıran bir adamın bencilliği okunuyordu. Hâlinde, davranışında, duruşunda, tavrında, kendisiyle ilgili her şeyde; giriştiği hiçbir işten başarısız çıkmayan birinin kendine güveni vardı. Görünür¬de uysal ve yumuşak konuşan biriydi ama Monsieur Grandet'nin demir gibi bir ruh yapısı vardı.
  Her zaman aynı modaya göre giyinirdi. Onu bugün görmek 1791 'de görmek gibiydi. …
  10) Monsieur Grandet'nin fiziki özelliklerinin betimlendiği bölümler:

  Fizik olarak Grandet, kısaca boylu, tıknaz, dört köşe biriydi, bacakları kalın, dizleri ağaç gövdeleri gi¬bi güçlü, omuzlarıysa genişti. Yuvarlak, güneş yanığı, çiçek bozuğu bir yüzü vardı. Çenesi düz, dudak¬ları kıvrıntısız, dişleri de beyazdı. Gözlerinin durgun, ölü gibi bakışı kabaca kertenkele bakışı denilen tür-dendi. Derin çizgili alnı, yüzden insan doğasını keşfeden bir uzman için hiç de anlamsız sayılmayacak biçimde çıkıntılıydı. Sarımsı saçları artık kırlaşmaktaydı. Monsieur Grandet hakkında şaka yapmanın ne ciddi bir sorun olduğunun farkına varmamış birtakım gençlere göre de bu saçlar altın ve gümüş gibiy¬di. Burnunun ucu kalındı ve üzerinde damarlı bir yumru vardı, her nedense halk arasında bu yumrunun kötülük dolu olduğu söylenirdi.

  Hantal pabuç¬larının deri bağları vardı. Yaz-kış kalın yün çoraplar, gümüş tokalı kaba, kestane rengi çuha pantolon, kadife çizgili ve boğazına kadar düğmeli, uzun, bol kestane rengi bir ceket, bir kuaker şapkası giyer ve siyah bir boyun bağı takardı. Eldivenleri bir jandarmanın kullanacağı kadar sağlamdı.
  11) Betimlemenin özellikleri:
  § Varlıkların kendilerine özgü ayırıcı niteliklerini, bu niteliklerin duyu organlarımız üzerindeki etki ve izlenimlerini görünür kılmaya, onları sözcükler aracılığıyla resimlendirmeye “betimleme” denir.
  § Betimlemede, görme, işitme, tatma, dokunma ve koklama duyularına yönelik bir anlatım vardır. Herhangi bir varlığın, nesnenin, olayın veya çevrenin, duyu organlarımız üzerinde bıraktığı izlenimler belirli bir plana göre okura aktarılır.
  § İnsan betimlemesine portre denir.
  § Kişi betimlemesi fiziki özelliklere göre yapılıyorsa buna “fiziki (dışsal) portre”; kişisel özelliklere göre yapılıyorsa buna “ruhsal (içsel) portre” denir.
  § Roman, hikâye, tiyatro, gezi yazısı, şiir gibi türlerde kullanılır.
  § Kelimelerin daha çok yan ve mecaz anlamlarına yer verilebilir.
  § Betimlemeler açıklayıcı ve sanatsal betimleme olmak üzere ikiye ayrılır.

  a. Sanatsal Betimleme:
  • İzlenim kazandırmak amacıyla yazılır.
  • Gözlem gücünden yararlanılır.
  • Nitelik ve ayrıntı bildiren kelimeler bol bol kullanılır.
  • Değişik duyulara seslenen özel ayrıntılar üzerinde durulur.
  • Ayrıntılar sübjektif olarak verilir.
  • Amaç sanat yapmaktır.
  b. Açıklayıcı Betimleme:
  • Bilgi vermek amacıyla yazılır.
  • Genel ayrıntılar üzerinde durulur.
  • Ayrıntılar objektif olarak verilir.
  • Amaç sanat yapmak için değil, bir konu hakkında bilgi vermektir.
  • Değişik duyulara seslenen özel ayrıntılar üzerinde durulmaz.
  • Betimlenecek varlığa kişisel duygu ve düşünceler katılmaz.

  SAYFA 92
  12. Metinden bu haliyle neler anladığınızı belirtiniz.
  13.Metin bu haliyle tekrar okunduğunda daha anlamlı olmaktadır: Taşkent'te sıcak bir öğle sonu millî kızların kucak kucak sunduğu çiçekler arasında ve çiçek demetleri gibi Özbek kıyafetleri içinde uçağa bindik. Hava açık, yolculuk son derece rahat. Üzerinde uçtuğumuz arazi alabildiğine değişik manzaralı. Yer yer sulama kanalları görülüyor. Uçsuz bucaksız tarlalar görülüyor. Renk renk bahçeler görülüyor. Zaman zaman kasabaların ve köylerin üzerinden geçiyoruz. Sonra çöl başlıyor. Kırış kırış çöl. Küme küme kum tepecikleri, kıvrım kıvrım gölgeler meydana getiriyor. Yeşil yeşil ve çizgi çizgi düzlükler altımızdan âdeta geriye kayıyor. Tepecikler, tepeciklerin üstüne binmiş... Renkler, renklerin içine girmiş. Mor, morumtrak; kırmızı, kırmızımtrak renkler. Sarılı yeşilli ve aşı boyası rengi gölgeler. Ne şehir ne köy ne de medeniyete ait en ufak bir belirti var. Saatlerce uçuyoruz ve nihayet Bakü üzerindeyiz.Yol boyu coşkun halk. Kadınlı erkekli, gençli ihtiyarlı, on binlerce insan yollara dökülmüş. Ağlayanlar var, yer yer alkışlayanlar var mahzun mahzun, çekingen çekingen duranlar var.
  14. Bu kelimeler, sıfatların özelliklerini göstermektedir. Sıfatlar, isimleri niteler veya onları çeşitli yönlerden (sayı, işaret, soru ve belirsizlik) belirtir.
  15. Bu sıfatlardan “on binlerce”, “bir” ve “üzerinde uçtuğumuz” kelimelerinin dışındaki tüm sıfatlar “nasıl” sorusunun karşılığıdır. Bunlar, metne anlam bütünlüğü ve zenginliği kazandırmaktadır.

  1.ETKİNLİK
  Ø Fahim Bey’in fiziksel özellikleri:
  - Temiz giyimli olması
  - Esvaplarının, yüzünün kehrüba sarısına yaraşan sarımtırak renklerin birinde olması
  - Üstünde daima saz rengi, hardal rengi, bal rengi, kaz sarısı, devetüyu, kavuniçi, kestane, krem, bej, turuncu renklerde veya bun¬ları andıran bir renkte bir esvabının, pelerininin, pardösüsünün yahut paltosunun olması
  - Giydiği sarı renkli şeylere akraba olan kehrüba gibi sararmış bir benzinin olması
  - Dudaklarını uçlarına kadar kaplayan kesik, sert bıyıklarının zaman ile gayet temiz bir beyaza bürünmüş olması
  Fahim Bey’in ruhsal özellikleri:
  - Her zaman ciddi olmakla beraber sevimli ve gösterişsiz olması
  - Kalbinin iyiliğine şa¬hadet ediyor gibi bir yüzünün olması
  - Hep iyiye çekerek anlattığı şeylerde, sesinin hakikatleri örtmek isteyen bir perdeden duyulması
  - Yaşlılar, tecrübeleri arttıkça, her şeyin abes olduğunu göre anlaya artık büyük bir laubaliliğe düştükleri ve sözlerinin arasında en açık saçık kelimeleri bile kullanmaktan çekinmedikleri hâlde ihtiyarların bu bozgun hâlinin ona sirayet etmemiş olması
  - Muntazam, teşrifatlı, nezaketli olması
  - Sözleriyle herkese iltifat ve ati¬ye itimat etmesi
  - Memleketin geçirdiği çeşitli günlerinde hep, akıntıya karşı emniyetle kürek çeker gibi vakarlı, mütevekkil olması
  - Dudaklarında ve sözlerinde bir sükûn ve şefkat olması
  - Yüzünde bir asalet olması

  2.ETKİNLİK
  Ø Evet. Davranışlardan yola çıkarak bir insanın psikolojik durumunu anlatmak da bir betimleme sayılabilir. Çünkü insanın fiziksel durumu ve davranışları aslında onun ruhi özelliklerinin bir yansımasıdır. Yani iç dışın aynasıdır. Söz konusu psikolojik durumların anlatılması da yine yapılan gözlemler sonucu nitelik bildiren kelimeler, yani sıfatlar sayesinde olacaktır. Bunun sonucunda da ruhi betimleme ortaya çıkacaktır.

  SAYFA 93
  3.ETKİNLİK
  Basit sıfatlar
  Samimi, mor, bir, genç, ufak, yeşil, kırmızı, millî, sıcak

  Türemiş Sıfatlar
  Morumtrak, uçtuğumuz, sarılı, yeşilli, kırmızımtrak, coşkun, mavimsi, değişik

  Bileşik Sıfatlar
  Aşı boyası rengi, kıvrım kıvrım, renk renk, tıklım tıklım, on binlerce, yeşil yeşil, kadınlı erkekli, çizgi çizgi, uçsuz bucaksız, gençli ihtiyarlı, küme küme, çiçek demetleri gibi, kırış kırış


  4.ETKİNLİK
  Ø “aç”, “çe¬kingen” ve “ürkek” kelimeleri, ekeylem (ekfiil) alarak cümlede yüklem olmuştur. Yani bu kelimeler, “halk” isminin anlam olarak sıfatlığını kesinlikle sürdürmekte; ancak şekil olarak “halk” ismin önünde olmadığı için alışageldiğimiz bir sıfat olarak değerlendirilmemektedir.
  Ø “mavimsi” kelimesinin aldığı “-msi” eki, “küçültme” ekidir. Bu ek, “mavi” sıfatına “-e yakın” anlamı katarak, “mavi” sıfatının anlamında bir küçültme, yani daraltma yapmıştır.
  Ø “Mavimtrak”, “kırmızımtrak”

  5.ETKİNLİK
  SAYFA 94
  Ø Öznel benzetmeler, alışılmış ve alışılmamış bağdaştırmalar yoluyla sanatsal betimlemeler yapılmıştır. Yazar, bu betimlemelerle sanat yapmayı, okuyucuya estetik zevk vermeyi amaçlamıştır.
  Ø Okuyucuya bilgi vermek.
  Ø “Ege’nin Öfkesi” adlı metin daha sanatsal ve edebîdir. Çünkü metinde sanatsal betimlemeler var.
  Ø “Marmara Bölgesi’nin Coğrafi Konumu” adlı metin daha gerçekçidir.
  Ø “Marmara Bölgesi’nin Coğrafi Konumu” adlı metin bilgi vermek amacıyla yazılmıştır. Çünkü metinde açıklayıcı betimlemeler yapılmış, verilen bilgiler ise nesnel gerçeklere dayanmaktadır.
  Ø “Ege’nin Öfkesi” adlı metindeki betimlemeler; soyut, öznel ve sanatsaldır. “Marmara Bölgesi’nin Coğrafi Konumu” adlı metinde geçen betimlemeler ise somut, nesnel, öğretici, açıklayıcı ve bilimseldir.
  Ø “Ege’nin Öfkesi” adlı metin, gerçeği bir fotoğraf gerçekliğiyle vermektedir.
  Ø “Marmara Bölgesi’nin Coğrafi Konumu” adlı metin, daha nesnel ve somut özellik taşımaktadır. Çünkü bu metin öğretici bir metindir.
  Ø “Marmara Bölgesi’nin Coğrafi Konumu” adlı metinde yazar kişisel görüş ve düşüncelerine yer vermemiştir.
  Ø Sanatsal ve açıklayıcı olmak üzere iki tür betimleme vardır:
  Sanatsal Betimleme:
  Roman, hikâye, hatıra, gezi yazısı, masal, fabl gibi metinlerde kullanılır.
  Gözlem gücünden yararlanılır.
  Nitelik ve ayrıntı bildiren kelimeler bol bol kullanılır.
  İzlenim kazandırmak amacıyla yazılır.
  Değişik duyulara seslenen özel ayrıntılar üzerinde durulur.
  Ayrıntılar sübjektif olarak verilir.
  Amaç sanat yapmaktır.
  Ø Açıklayıcı Betimleme:
  Makale, deneme, eleştiri, mülakat, fıkra, söyleşi gibi metinlerde kullanılır.
  Bilgi vermek amacıyla yazılır.
  Genel ayrıntılar üzerinde durulur.
  Ayrıntılar objektif olarak verilir.
  Amaç sanat yapmak için değil, bir konu hakkında bilgi vermektir.
  Değişik duyulara seslenen özel ayrıntılar üzerinde durulmaz.
  Betimlenecek varlığa kişisel duygu ve düşünceler katılmaz.

  6.ETKİNLİK
  Ø Yukarıdaki açıklama ve metin inceleme sorularına verdiğiniz cevaplara göre açıklayıcı ve sanatsal betimlemenin özelliklerini belirleyip bunları verilen kavram haritasına yazınız.
  5.etkinliğin son sorusuna verilen cevapta açıklayıcı ve sanatsal betimlemenin özellikleri maddeler halinde verilmiştir.

  9.etkinlik
  Aşağıdaki paragraflarda betimleme yapılırken hangi duyulardan yararlanıldığını bulunuz. Her duyuyla ilgili cümlenin altını farklı renkte bir kalemle çiziniz. Bulduğunuz cümlelere göre aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
  * Bayram ziyaretleri sırasında Bağdat Caddesi’nden geçerken Caddebostan civarındaki bir pizzacının vitrininde şu yazıyı gördüm: Free Delivery. Ne demek? Ücretsiz teslim. Birden tepem attı. Be adam dedim, seni doğuran hatun, ninnini İngilizce mi söyledi? Karacaahmet’i geçip Bağlarbaşı’na geliyoruz. Sağda kocaman bir yazı: Academic Hospital. Sözüm ona bir Türk hastanesi! Yabancıların kurduğu Amerikan, Fransız, Alman, İtalyan hastanelerinin adının dahi önce Türkçe sonra kendi dillerinde yazılı olduğu bir ülkede.
  v Işıklar çakıyor, hemen ardından, uzaklar gök gürültüleriyle inliyor. Şimşekler yeniden çakıyor, bu kez daha yakından. Yağmur başlıyor, yer gök inliyor. Yankılar çok güçlü, bütün doğa kükrüyor. Geceyle başa çıkabilmek için çare kalmamış gibi. Durmadan şimşekler, gök gürültüleri, sağanak...
  *Bir küçük koyun, apartmanların yukarısında otlamakta, ufak bir kır kahvesinin masaları üstünde karıncalar geziniyor. Sinekler kahve fincanının etrafına konuyorlar. Çok uzaklardan bir uçak geçiyor. Kır kahvesinin masalarından birinde oturmuş, kahveci çırağının yarısını dökerek getirdiği orta kahvemi yudumluyorum. Kahvenin asmalarının tırmandığı leylak ağacından yer yer ferahlatıcı, yer yer saçlarımı dağıtan leylak esintileri geliyor, saçlarımı dağıtıyor.
  * Sabahtan beri yollar benim arkadaşım. Çocukluğumun yurduna varabilmenin coşkusu sinmiş adımlarıma. Bu yüzden attığım her adım bir sonrakinin habercisi gibi. Ağaç diplerine dökülmüş pür kurularına bastıkça pür örgüsü çıtırdıyor. Çocukluğumun birazı da çıtırtıların içinde... Dağlarda sessiz, yüksek sis bulutları uçuyor hızla. Koyaklar pırıltılı, sular lekesiz, bulutlar anılarımı karıştırıyor.

  1. Paragraf :Görme , Duyma
  2. Paragraf :Görme, Duyma
  3. Paragraf :Görme,Koklama,Tatma,Dokunma
  4. Paragraf :Görme,Duyma,Dokunma

  SAYFA 96
  10.etkinlik
  Görme ile ilgili ayrıntılar - VAR

  Duyma ile ilgili ayrıntılar - VAR

  İşitme ile ilgili ayrıntılar - VAR

  Koklama ile ilgili ayrıntılar - YOK

  Dokunma ile ilgili ayrıntılar - YOK

  Hatırda kalmış olayları hatırlama - VAR

  Hatırda kalmış varlıkları hatırlama - VAR

  Hayal gücünden yararlanma - VAR


  “Vurgun Yiyen Mahir Balıkçı” adlı metinde geçen deyim ve ad aktarmalarını gösteriniz.
  CEVAP:
  - Işıklarla yıkanan tapınak gölgeleri
  - Zarif yelkenliler
  - Güneş, ışıklarını hiç esirgemeden
  - Yaşlı dünya
  - Dünyanın yüzü
  - Suyun karnı
  - Nil'in merhametsiz koynu

  Okuduğunuz ve dinlediğiniz betimleme örneklerinde kullanılan deyim ve ad aktarmalarının özelliklerini sınıfça tespit ediniz.
  CEVAP:
  Ad Aktarması (Mecaz-ı Mürsel):
  Bir sözcüğün benzetme amacı güdülmeden başka bir sözcük yerine kullanılmasına ad aktarması (mecaz-ı mürsel) denir.
  İç-dış, parça-bütün, neden-sonuç, sanatçı-yapıt, yer-insan, yer-olay gibi ilgiler vardır.
  “Dalgalan sen de şafaklar gibi ey nazlı hilâl.” dizesinde parça-bütün ilgisi kurulmuştur; çünkü dalgalanacak olan bayraktır. Hilalse onun parçasıdır. Bu durumda parça verilmiş; ama bütün kastedilmiştir.
  “Bereket yağıyor; çiftçinin yüzü gülecek.” cümlesinde neden - sonuç ilgisi kurulmuştur; çünkü yağmur bereketin nedenidir. Sonuç verilmiş; ama neden kastedilmiştir.
  “Ayağını çıkarmadan girebilirsin.” cümlesinde verilen ayak(iç), kastedilen ayakkabı(dış)dır.
  “Bu olaylara Ankara sessiz kalıyor.” cümlesinde verilen Ankara(yer), kastedilen iktidar(yönetim)dır.
  “Orhan Veli’yi okur musun?” cümlesinde verilen Orhan Veli, kastedilen onun eserleridir.
  Deyim Aktarması (İstiare):
  Bir sözcüğün benzetme amacıyla başka bir sözcük yerine kullanılmasına deyim aktarması (istiare) denir. Deyim aktarması dört yolla gerçekleşir:
  1. İnsandan Doğaya Aktarma: İnsana ait bir özellik, insan dışındaki bir varlığa aktarılır, yani kişileştirme yapılır.
  Örneğin; “Rüzgârın serin eli yüzümü okşadı.” cümlesindeki “el” ve “okşamak” kavramları aslında insana aittir; oysa bu cümlede rüzgâra aktarılmıştır.
  “Tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor.” cümlesindeki “anlatmak” eylemi aslında insana ait bir özelliktir ve bu cümlede tekerleklere aktarılmıştır.
  2. Doğadan İnsana Aktarma: Bir doğa varlığına ait özellik, insana aktarılır.
  Örneğin; “Bizim çocuk artık olgunlaştı.” cümlesindeki “olgunlaşmak”, aslında meyvelere ait bir özelliktir; oysa bu cümlede insana aktarılmıştır.
  “Ali eskisi gibi değil, duruldu.” cümlesindeki “durulmak”, aslında coşkun akan sulara ait bir özelliktir; oysa bu cümlede insana aktarılmıştır.
  3. Doğadan Doğaya Aktarma: Bir doğa varlığına ait özelliğin, insan dışında başka bir doğa varlığına aktarılmasıdır.
  Örneğin; “Yüce dağların başında, salkım salkım olan bulut.” dizesindeki “salkım”, aslında üzüme ait bir özellikken bu cümlede buluta aktarılmıştır.
  “Minik fare kükredi.” cümlesindeki “kükremek”, aslında aslana ait bir özellikken bu cümlede fareye aktarılmıştır.
  4. Duyudan Duyuya Aktarma: Beş duyumuzdan birine ait (görme, işitme, tatma, koklama, dokunma) bir kavramın başka bir duyuya aktarılmasıdır.
  Örneğin; “Soğuk bakışları hepimizi ürküttü.” cümlesindeki “soğukluk”, aslında dokunma duyusuna ait bir kavramken bu cümlede görme duyusuna aktarılmıştır.
  “Tatlı bir ezgi geliyor uzaklardan.” cümlesindeki “tatlı” sıfatı, aslında tatma duyusuna aitken bu cümlede duyma duyusuna aktarılmıştır.


  SAYFA 96
  11. etkinlik
  Gözlem “iç gözle”' ve “dış gözlem” olmak üzere iki şekilde olur. Kişinin kendi duygu, düşünce ve davranışlarını incelemesi iç gözlemdir. Bizim dışımızdaki varlıklara yönelik gözlemlerimiz ise dış gözlem sayılır.

  Aşağıdaki tabloyu "Vurgun Yiyen Mahir Balıkçı" ve "Dokuzuncu Hariciye Koğuşu" metinlerinden hareketle doldurunuz.
  CEVAP

  İç Gözlem : Züleyha, Nil'in, şafağın görülebileceği bu en derin noktasında biraz dinlenmek, güneşi karşılamak istedi.
  Züleyha'nın içi acıdı ve içinden, mahir dalgıçlar da vurgun yer demek ki diye geçirdi.
  Evimizin bütün ruhu, kederleri ve neşesi orada görünür, her günün hâdiseleri tavana, duvarlara, döşemeye bir leke, bir çizgi, bir buruşuk ve bazen de ancak bizim görebileceğimiz gizli bir işaret ilave eder.
  Bu sofa canlıdır; bizimle beraber kımıldar, değişir, bizimle beraber dağılır, toplanır, bizimle beraber uyur uyanır; bu sofa aramızda sanki üçüncü bir simadır ve güldüğü, ağladığı bile olur.
  Her zamanki âdetimle alt kat sofada epeyce durarak hareketsiz etrafıma bakındım.

  Dış Gözlem : Sabaha karşı, incecik bir mekiğe benzeyen kayığıyla Nil'in üzerinde gezintiye çıkmıştı.Bir yere geldiler ki Züleyha kayıkçıya durmasını işaret ettiYan tarafta hafif ve sağlam bir tekne vardıBalıkçılardan en genç ve tecrübesiz olanı, teknenin kenarına yaklaştı ve Züleyha'ya baktı.Ağzından, burnundan ve kulaklarından kanlar boşanmaktaydı.Eşiklerinde soluk yüzlü, çıplak ayaklı, ürkek ve sessiz ço­cukların. ellerinde ekmek kabuğuyla ve çerden çöpten yapıl­mış oyuncaklarla, ağır ağır. düşünerek ve gülmeden oynadıkları bu evlerin arasında kendi evimi ararım.Bu sofa dört köşedir: Ortada sokak kapısı, iki yanında birer pencere. Pencerenin yanında bir ot minderi. Minderin yanında yemek masası. Masanın yanında iki sandalye.


  SAYFA 98
  10. etkinlik
  Metindeki sıfatları bulunuz.
  CEVAP:
  Bazı, bir, paslanmaya yüz tutmuş, uzun, eski, güzel, çirkin, neşeli, üzgün, bu, yarı aydınlık, tozlu, her, gülümseyen, uzak, birkaç, her, ayrı, gelen, böyle, sandık sandık, o, heyecan verici, yolunu şaşırmış, muzdarip, loş, tozlu, buruk, kaybolan.

  Bulduğunuz sıfatlardan hangileri isimleri; işaret, sayı, belgisizlik veya soru yoluyla belirtmiştir? Belirtme sıfatlarını sınıflandırınız.
  CEVAP:
  İşaret sıfatı: bu, böyle, o
  Sayı sıfatı: …
  Belgisiz sıfat: bazı, bir, her, birkaç, her
  Soru sıfatı: …

  Bu çalışmadan hareketle niteleme sıfatlarıyla belirtme sıfatlarının farkını belirtiniz.
  CEVAP:
  Niteleme sıfatları, isimleri nitelik yönden belirtir; yani isimlerin rengini, durumunu, biçimini, kısaca nasıllığını gösterir. Belirtme sıfatları ise, isimleri işaret, sayı, belgisizlik veya soru yoluyla belirtir.

  13. etkinlik
  Şiirden varlıkların rengini, durumunu ve biçimini gösteren kelimeleri bulunuz.
  CEVAP:
  “Yorgun, beyaz, ölgün, titrek, hırçın, yabancı, bekleyen, kimsesiz, katı, solgun, açılan.”

  Bu kelimeler hangi sorunun cevabı olabilir? Niçin?
  CEVAP:
  Bu kelimeler, niteledikleri isimlere sorulan “nasıl?” sorusunun cevabıdır. Çünkü bu kelimeler; isimlerin rengini, durumunu ve biçimini göstermektedir.

  SAYFA 99
  14. etkinlik
  Metindeki sıfatları yapılarına göre sınıflandırınız.
  Basit : O, bir, çirkin, bu, başka, sakar, her, fukara, kuru, viran, ilk
  Türemiş : Tahtadan, çinkodan, kurma, dolu, çehresindeki, büyük, olan, akan, ıssız, gelen, yüksek
  Birleşik : Çalpara, can sıkıcı, her çeşit, her cins, ferman dinlemez, sırma cepkenli, altı aşınmış, bir çift, yenleri kısalmış, bir tek, dizleri çıkık, oyuna sarf edecek, bir dilim, Arnavut kaldırımlı, boz renkli


  SAYFA 100
  18. etkinlik
  Aşağıdaki tabloyu inceleyin, boşluklara açıklama ve örneklere uygun cümleler yazınız.


  CEVAP:  19. etkinlik


  20. etkinlik
  Metinde geçen "yeni" kelimesinin aldığı ekin kelimeye nasıl bir anlam kattığını belirtiniz.
  CEVAP: Pekiştirme anlamı katmıştır.

  Bu ekle küçültme eklerini kelimeye kattığı anlam bakımından karşılaştırınız. Sonuçları defterinize yazınız.
  CEVAP:
  Pekiştirme ekleri (-m, -p, -r, -s), kelimeye “pek, çok, fazla, aşırı” gibi anlamlar katar; küçültme ekleri (-msi, -mtrak, -cik, -ce, -cek) ise, kelimenin anlamında “kısma, daraltma ve küçültme” yaparak, kelimeye “-e yakın” anlamı katar.
  21. etkinlik
  Tabloyu iki şiirden seçeceğiniz örneklerle doldurunuz.
  Küçültme Sıfatları Pekiştirme Sıfatları
  Katrecik, incecik, acımsı Yemyeşil, kıpkızıl, sırılsıklam, paramparça, permeperişan


  Ölçme ve Değerlendirme
  A. Betimleyici anlatım ile ilgili aşağıdaki özellikleri doğru-yanlış (D/Y) olarak değerlendiriniz.
  ( D) Gözlem yoluyla edineceğimiz birikimler ana düşünceyi geliştirecek canlı, etkili, öznel bilgilerdir.
  (D) Gözlemlerle beslenmemiş bir anlatım, ana düşünceyi yansıtamaz. Bu nedenle gözlem, bilgi toplama ve ana düşünceyi geliştirme yollarının kaçınılmaz bir boyutudur. Ancak gözlem “bakma” değil “inceleme”dir. Gözlem yapacak bir kişi, konuya ilişkin ön bilgiye sahip olmalıdır.
  (D) İyi bir gözlemle desteklenmiş yazı ürünleri yazarını okuyucu ile buluşturmada önemli bir rol oynar. Bu nedenle şairler, hikayeciler, roman ve oyun yazarları gözleme büyük değer verirler.
  (D) Öykü, roman, tiyatro gibi olay ağırlıklı türlerle makale, fıkra gibi düşünce ağırlıklı türlerde gözlemden yararlanılır.
  (D) Başarılı bir betimlemede sadece göz değil beş duyunun hepsi kullanılır. Objenin tadı, rengi, kokusu ve uyandırdığı ruh hâli verilir.
  (D) Betimleme bilgilendirme amaçlı da kullanılır. Bu gibi betimlemelerde kesinlik vardır ve kişisel görüşlere çok başvurulmaz.
  (Y) Heyecan uyandırmayı amaçlayan edebî tasvirlerde nesnel bir tavır benimsenir.
  (D) Görünen her şeyin nakledilmesi, okura verilmesi gereksizdir. Bu yüzden genel fikir vermek için seçici davranmalı. Bir korku duygusu verilmek isteniyorsa daha çok kötü duygular anımsatan nesneler ve objelere dikkat çekilmelidir.
  (D) Yazar dış dünyadan duyu organlarıyla edindiği intibaları kendi evreninde canlandırır ve dil vasıtasıyla okura sunar. Okuyucu görmediği bu evrenin içine girer ve onunla özdeşleşir, bu evrenin kendine özgü gerçekliğine katılır.
  (D) Betimleme gözleme dayanır. Tek başına bir yazı türü değildir. Diğer türlerle birlikte başka anlatım metotlarıyla, daha çok hikâye ile birlikte kullanır.
  (D) Gözlem sırasında ayrıntılar belirlenmeli, gerekli notlar alınmalı ve düşünce ile bağ kurularak değerlendirme yapılmalıdır.
  (D) Bir futbol maçının gençler üzerindeki etkisine ilişkin yazı hazırlamak isteyen kişi, evinde televizyon seyrederek gözlem yaparsa inandırıcı olamaz. Böyle bir yazı yazılmadan önce birkaç futbol maçına gitmek ve olayları gözlemleyerek notlar almak gerekir.
  (D) Gözlem "iç gözlem", "dış gözlem" olmak üzere iki şekilde olur. Kişinin kendi duygu, düşünce ve davranışlarını incelemesi iç gözlemdir. Bizim dışımızdaki varlıklara yönelik gözlemlerimiz ise dış gözlem sayılır.

  B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
  v Sıfatlar neden isimlerle birlikte kullanılmaktadır? Örnekler vererek açıklayınız.
  CEVAP:
  Sıfatlar isimlerden önce gelerek onları renk, durum, hareket, biçim, sayı, işaret ve soru yönlerinden tamamlar; onları niteler veya belirtir. Örneğin; aşağıdaki parçada altı çizili sözcükler, önlerindeki adları nitelemiş ya da belirtmiştir:
  “O zaman gördü ki, küçük çocuk, memleketlisi, mini mini yavru ağlıyor... Yanaklarından gözyaşları birbiri arkasına, temiz vagon pencerelerindeki yağmur damlaları nasıl acele acele, sarsıla çarpışa dökülürse öyle, bağrının sarsıntılarıyla yerlerinden oynayarak, vuruşarak içlerinde güneşli mavi gök, pırıl pırıl akıyor.”

  v İşaret zamirleriyle işaret sıfatlarını birbirinden nasıl ayırabiliriz? Örnekler veriniz.
  CEVAP:
  İşaret zamirleri işaret edilen ismin yerine geçerken, işaret sıfatları ismin yerini işaret eder ve isimle beraber kullanılır. Ayrıca işaret sıfatları hiçbir zaman çekim eki almaz:
  Bu köy, yıllar önce bir yangın geçirdi.(İşaret sıfatı)
  Burası yıllar önce bir yangın geçirdi. (İşaret zamiri)
  Çocuklar o ağacı sulamışlar. (İşaret sıfatı)
  Çocuklar onu sulamışlar. (İşaret zamiri)
  O öyküyü bir solukta okumuştum.(İşaret sıfatı)
  O, beğenerek izlediğim bir filmdi: (İşaret zamiri)
  C. Aşağıdaki boş bırakılan yerlere uygun sıfatları yazınız.
  Kedi zarif ve temiz bir hayvandır. Yalnız irilerini, kabarık tüylülerini demek istemiyorum, en çelimsizinde, sakatında bile bir zariflik vardır. Hele temizlenmesine bayılırım. Hani ön ayaklarından birini şöyle yana sarkıtıp da göğsünü yalaması vardır, baktıkça içim açılır.
  Bundan daha orijinal bir şey biliyor musunuz?

  D. Aşağıdaki soru sıfatlarını cevaplayıp bu sözcüklerin hangi sıfat türünden olduğunu yazınız.
  Hangi kediyi beğendiniz?
  - Şu kediyi beğendim. (işaret sıfatı)
  Sizin evinizin kaç odası var?
  - Bizim evimizin dört odası var. (asıl sayı sıfatı)
  Nasıl kitaplardan hoşlanırsınız?
  - Sürükleyici kitaplardan hoşlanıyorum. (niteleme sıfatı)
  Neredeki okula gidiyormuş?
  - Şehrin girişindeki okula gidiyormuş. (işaret sıfatı)
  Kardeşin kaçıncı sınıfa gidiyor?
  - Kardeşim 5. sınıfa gidiyor. (sıra sayı sıfatı)
  Dolaptan kaçar dilim pasta aldınız?
  - Dolaptan ikişer dilim pasta aldık. (üleştirme sayı sıfatı)
  Ne biçim bir adam bu?
  - Saygısız bir adam bu. (niteleme sıfatı)

  E. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sıfatlarla doldurunuz.
  Seni akşam eski arkadaşın aradı.
  Ertesi gün bütün bunlar başıma geldi.
  Yaşlı adamın öldüğü her hâlinden belli oluyordu.
  Yanımızdan hızla geçen araba ileride kaza yapmış.
  Bir dilim ekmek alıp yemeye başladı.
  O çocuğu bir yerden tanıyorum.


  F. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
  1. Aşağıdakilerden hangisi bir gözlemde algılarımızın dışında kullanacağımız unsurlardan değildir?
  A) Hatırda kalmış olayları ifade etmek
  B) Hatırda kalmış varlıkları hatırlamak
  C) Hayale dayanmak
  D) Gördüklerimizin arkasındakini sezmeye çalışmak
  E) Duyu organlarımızla elde ettiğimiz bilgilerle anlatımı desteklemek

  2. (I) İşte, yine bir kuyu başı göründü. (II) Kafile duruyor, uykuyu çoktan unutmuş herkes. (III) Sadece yarım saatçik dinlenmek istiyorlar. (IV) Hemen oracığa eriyip su kesilmiş kurşun gibi yayılıyorlar. (V) Az sonra vadinin arkasından bir başka muhacir kafilesi görünüyor.
  Yukarıdaki cümlelerin hangisinde sıfat kullanılmamıştır?
  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

  3. (I) Öyküleme tekniğinde yazarın amacı, okuyucuyu bir olay içinde yaşatmak; betimlemede ise okuyucunun görmediği bir görüntüyü, olayı, yeri okuyucunun kafasında canlandırmaktır. (II) Öykülemede yazar özellikle görme duyusundan yararlanarak okuyucunun hayalinde sözcüklerle âdeta resim yapar; betimlemede ise olay akışı vardır. (III) Betimlemede olaylar birbiri üzerine gelişir ve zaman durmadan geçer. (IV) Öykülemede genellikle haber kipleriyle çekimlenmiş fiiller kullanılır. (V) Öyküleme tekniğinin en önemli iki özelliği; zaman akışı ve bir romandan alınmış izlenimi vermesidir.
  Aşağıdakilerden hangisi ruh çözümlemesi olan betimlemenin adıdır?
  A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV. D) IV. ve V. E) III. ve V.

  4. Ünlü sanayici son yolculuğuna, yaptırdığı o büyük camiden sessizce uğurlandı.
  I II III IV V
  Numaralanmış sözcüklerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?
  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

  5. Aşağıdakilerden hangisi betimlemenin işlevlerinden değildir?
  A) Bilgi vermek, tanıtmak
  B) Sanat ve simgesel işleve sahip olmak
  C) Gerçeği sadece gözlem yoluyla aktarmak
  D) Yaşanmış olayların sahnesini tanıtmak
  E) Olayların sahne ve aksesuarını tanıtmak

  6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat kullanılmamıştır?
  A) Yalan yanlış şarkılar söylerdin en fazla.
  B) Dur, geçme! Dediğimiz en güzel anda gittin.
  C) Çiçeği burnunda bir patron olmuşsun.
  D) Her akşamki yoluma koyulmuş, gidiyorum.
  E) Çekip giderken yine seni düşünüyorum.


  7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir sıfatla sağlanmıştır?
  A) Hangi insan yapabilir böyle bir saygısızlığı tabiata, tüm canlılara?
  B) Ne bileyim, nasıl anlatayım size küçücük bir kuşun kanat çırpmasındaki heyecanı?
  C) Herkes benim gibi ağlar mı bulutların çekip gitmesine?
  D) Nereden geldi bu yalnızlık hissi yine bana. Yemen'den mi Hint'ten mi?
  E) Ne zaman çöller yeşillenir, bilen duyan var mı dünyada?

  8. Hangi gazeteye baksam her sayfası reklam... Bunların hatalarını gizlemek için bol bol resim koymalarından bıktım. Bu kötü gazetelerin fiyatı ta nerelere yükseldi.
  Bu parçada aşağıdaki sıfat türlerinden hangisi yoktur?
  A) Soru sıfatı B) Niteleme sıfatı C) Sayı sıfatı
  D) Belgisiz sıfat E) İşaret sıfatı

  9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat kullanılmamıştır?
  A) Açıkgöz insanları yönetici yaparlarmış.
  B) Kar yağınca ortalık birden bembeyaz oldu.
  C) Bir çorak yer oldum, başaksızım ben.
  D) Benim de birkaç dakikalık saltanatım olacak.
  E) Hüzünlü gönlüm mutlulukla dolacak.

  10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır?
  A) Eğri büğrü yollardan geçerek geldik bu kasabaya.
  B) Bahçesinde kırmızı kırmızı güller yeni açmış gibiydi.
  C) Çocuk mini mini elleriyle yazı yazıyordu.
  D) Adam ne yapacağını uzun uzun düşündü.
  E) Çocukluğunda bile kısa kısa hikâyeler yazardı.

  11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem belirtme hem niteleme sıfatı kullanılmıştır?
  A) Ben bir garip diyara geldim.
  B) Kimse bu hâlimi bilmez benim.
  C) Güzel, temiz dilim var benim.
  D) Bu dilimi şu insanlar bilmez benim.
  E) Deli gönlüm asla uslanmaz benim.

  12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat kullanılmıştır?
  A) Aç katık istemez, uyku yastık istemezmiş.
  B) Çınar ağacının koyu gölgesinde oturuyordu.
  C) Bu hafta sonu onlar balık tutmaya gidiyor.
  D) Ağaçların sarı yaprakları artık dökülüyor.
  E) Anlatılan hikâyeleri herkes zevkle dinliyordu.

  0 yorum:

  Yorum Gönder

   
  Copyright (c) 2010 aygunhoca
  Sponsored by : Çalışma Kitabı